บวงสรวงฉลองฉลองรางวัลที่หนึ่ง ของลูกศิษย์เมืองพญานาคสิงห์บุรี

งวดประจำวันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2565 เลข 970618 โชค 12 ล้าน

บวงสรวงถวายบูชาบวงสรวงถวายบูชา 19 เมษายน 2565