ไม่ใช่ตำหนัก
กราบไหว้ขอพรฟรีทุกอย่าง แต่ไม่รับจ้างประทับทรง
ติดต่อ
เฟสบุ๊ค
หรือ โทร.
ขอบคุณ
ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็ป

สถานที่สักการะขอพรพญานาค

เมืองพญานาคสิงห์บุรี

กราบไหว้ขอพร

พญานาคเกี้ยวพญาเกล็ดแก้วพญาเพชรภัทรนาคราชพระราชเทวีอัญรินทร์
คุณนก ปารณีย์

กราบไหว้ขอพร

พญาภุชงค์นาคราช ปู่นาคาผู้ทรงอิทธิฤทธิ์แห้งการบำเพ็ญ มหาบารมีแห่งเมตตาต่อลูกหลาน

กราบไหว้ขอพร

ปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมา น้อมทูลเชิญบารมีปู่ย่าคำชะโนด ผู้ทรงเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมและงดงาม

ยินดีต้อนรับผู้ศรัทธา

องค์ประธาน
องค์ประธาน

มหาบารมีสายญาณปู่ภุชงค์นาคราชเจ้า
ท่านปู่ของท่านย่าอัญรินทร์เทวี

ไหว้บรมครู
ไหว้บรมครู

ปู่ฤาษีตาไฟ ปู่ฤาษีชีวก ปู่ฤาษีและพ่อแก่

นาคเกี้ยวคู่บารมี
นาคเกี้ยวคู่บารมี

นาคเกี้ยวพญาเกล็ดแก้วพญาเพชรภัทรนาคราชพระราชเทวีอัญรินทร์

ปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมา
ปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมา

น้อมทูลเชิญบารมีปู่ย่าคำชะโนด ผู้ทรงเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมและงดงาม

อย่ามาด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่จงมาด้วยศรัทธาที่ดีงาม

นก ปารณีย์

ฉันบูชาท่านด้วยความศรัทธาเป็นอย่างสูง เน้นการปฏิบัติบูชาและการบุญตามวาระอันสมควรแก่กาล

นก ปารณีย์ ผู้ดูแลสถานที่
พระแม่และมหาเทพ

พระแม่ทุรคาทุกปาง พระพิฆเนศวร์และองค์เทพสายฮินดู

พระแม่และมหาเทพ ห้องบูชา
สถานที่

สถานที่เล็กๆ ธรรมชาติและสมถะวิถีแบบผู้ศรัทธาสายปฏิบัติบูชา

สถานที่ Sales Manager